Στα πλαίσια της ημέρας του περιβάλλοντος του 2011 ο ΚΣ Λαμίας προέβει σε φιλοπεριβαλλοντική δραστηριότητα   στο δήμο Στυλίδας .

Συγκεκριμένα με τα μέλη του και σε συνεργασία με το σύλλογο «Οξυγόνο»  προέβει σε καθαρισμό  της παραλίας αλλα και του βυθού  της Αγίας Μαρίνας με δύτες.

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη  από κυνηγούς με τις  οικογένειές τους καθώς και φίλους αυτών.