15η Κυνηγετική Κυριακή, στο Περίβλεπτο
 Ανακατασκευή του κλωβού πτερωτών θηραμάτων
Συνάντηση με τον Θ. Γιαννόπουλο
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΚΣΕ κ. Νίκο Παπαδόδημα
Εκδρομή στην έκθεση DIANA το 2011
Αγώνες Μπεκάτσας στην περιοχή Γαύρου Σπερχιάδας στις 03/12/2006