Πρόεδρος Παπαχρήστος Αθανάσιος
Γεν. Γραμματέας Ατματζίδης Νικόλαος
Ταμίας Μακρής Ιωάννης
Αντιπρόεδρος Αντωνίου Ιωάννης
Κοσμήτορας Φρίκης Σπυρίδων
Σύμβουλος Κουτσόβουλος Νικόλαος
Σύμβουλος Κουτσούκος Κωνσταντίνος
Σύμβουλος Λέντας Ιωάννης
Σύμβουλος Μακρόπουλος Κωνσταντίνος

Ο κ. Κουτσούκος Κωνσταντίνος έχει οριστεί Υπεύθυνος Θήρας.

Οι κ. Κουτσόβουλος Νικόλαος και Φρίκης Σπυρίδων έχουν οριστεί Υπεύθυνοι κυνοφιλικών εκδηλώσεων.

Ο κ. Παπαχρήστος Αθανάσιος έχει οριστεί Υπεύθυνος Τύπου.