ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2018-07-23T18:35:22+00:00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Παπαχρήστος Αθανάσιος 6976222095
Αντιπρόεδρος Στίγκας Αθανάσιος 6972711550
Γεν. Γραμματέας Ατματζίδης Νικόλαος 6986213722
Ταμίας Μακρής Ιωάννης 6973323156
Κοσμήτορας Κουτσόβουλος Νικόλαος 6984668329
Υπεύθυνος Θήρας Κουτσούκος Κωνσταντίνος 6978940834
Μέλος Δ.Σ. Αντωνίου Ιωάννης 6985942745
Μέλος Δ.Σ. Λέντας Ιωάννης 6977228541
Μέλος Δ.Σ. Χριστογεώργος Κωνσταντίνος 6974552222

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέλος Παναγιώτου Παρασκευή 6981242519
Μέλος Σκαρλάτος Ιωάννης 6987219047
Μέλος (Διορισμένο) Κρίκος Ευθύμιος 6973530256

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

Αλαφοδήμος Δημήτριος 6972711170
Γούβαλης Σπυρίδων 6972711172
Καρανάσιος Γρηγόριος 6978963913
Κολοβός Βάϊος 6977305404
Παπαποστόλου Στυλιανός 6980045721

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γρούσπα Έφη 6974150096