Με την παρούσα δήλωσή μου, στο πλαίσιο ισχύος του νέου κανονισμού περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), ρητά και κατηγορηματικά δίνω τη συγκατάθεσή μου για τη συλλογή, καταχώρηση, επεξεργασία, αποθήκευση και υπηρεσιακή διακίνηση των προσωπικών μου δεδομένων στον Κυνηγετικό Σύλλογο Λαμίας και σε όσες υπηρεσίες ή εμπλεκόμενους ιδιώτες απαιτηθεί τους οποίους και εξουσιοδοτώ να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Κατανοώ ότι τα προσωπικά δεδομένα που σας γνωστοποιώ είναι απολύτως απαραίτητα και η γνωστοποίησή τους είναι αναγκαία για τη διαχείριση του αιτήματός μου.