Τα ακόλουθα δικαιολογητικά παρατίθενται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Υπεύθυνη αρχή για τη διαδικασία είναι η Αστυνομία.
Στο τέλος αναγράφεται το τηλέφωνο του Τμήματος Όπλων της Ασφαλείας Λαμίας.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ

1. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
2. Την αστυνομική ταυτότητα και φωτοαντίγραφο
3. Το όπλο
4. Την άδεια κατοχής
5. Ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο ή ψυχίατρο (όχι από γιατρό του ΕΟΠΥΥ)
6. Τρία ευρώ (3€) ηλεκτρονικό παράβολο 6189 για άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΠΛΑ αρθ.7,8 (Ν2168/93) (Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια, παράβολο αρ. 6193, δεκαπέντε ευρώ (15€)).
Τηλέφωνο: 22310-56868

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ/ΑΓΟΡΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ

1. Τρία ευρώ (3€) ηλεκτρονικό παράβολο 6190 για άδεια αγοράς κυνηγετικού όπλου αρθ.11
2. Την αστυνομική ταυτότητα και φωτοαντίγραφο
3. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
4. Την άδεια του όπλου
5. Ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο ή ψυχίατρο (όχι από γιατρό του ΕΟΠΥΥ)
6. Τρία ευρώ (3€) ηλεκτρονικό παράβολο 6189 για άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΠΛΑ αρθ.7,8 (Ν2168/93)
Τηλέφωνο: 22310-56868

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ

1. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
2. Την αστυνομική ταυτότητα και φωτοαντίγραφο
3. Το όπλο
4. Την άδεια κατοχής
5. Ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο ή ψυχίατρο (όχι από γιατρό του ΕΟΠΥΥ)
6. Τρία ευρώ (3€) ηλεκτρονικό παράβολο 6189 για άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΠΛΑ αρθ.7,8 (Ν2168/93) (Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια, παράβολο αρ. 6193, δεκαπέντε ευρώ (15€)).
Τηλέφωνο: 22310-56868