Μπορείτε να γνωστοποιήσετε την απώλεια του σκύλου σας on line μέσω της παρακάτω φόρμας  είτε επικοινωνώντας απευθείας με κάποιον από τους θηροφύλακες του Συλλόγου.

Φόρμα γνωστοποίησης απώλειας κυνηγετικού σκύλου


Θηροφύλακες Κ.Σ Λαμίας

  • Παπαποστόλου Στυλιανός: 6980045721