Δικαιολογητικά Χορήγησης Αδειών Αγοράς, Κατοχής και Ανανέωσης Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου

//Δικαιολογητικά Χορήγησης Αδειών Αγοράς, Κατοχής και Ανανέωσης Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου

1.- Αίτηση (για κάθε αιτούμενη άδεια)

2.- Προσκόμιση του όπλου στο Τμήμα Ασφάλειας (μόνο για τις άδειες κατοχής και τις ανανεώσεις κατοχής)

3.- Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο σε έντυπο της υπηρεσίας για κάθε αιτούμενη άδεια)

4.- Ιατρική Γνωμάτευση (μόνο για τις άδειες αγοράς και τις ανανεώσεις κατοχής)

5.- Τιμολόγιο αγοράς του όπλου ή υπεύθυνη δήλωση του πωλητή μαζί με την άδεια κατοχής του όπλου του, όταν αυτός είναι ιδιώτης (μόνο για τις άδειες κατοχής)

6.- Δύο πρόσφατες φωτογραφίες (μόνο για τις άδειες κατοχής και τις ανανεώσεις κατοχής και

7.- Παράβολο 3,00 € (για κάθε αιτούμενη άδεια) και 15,00 € για τις ληγμένες άδειες.

Βαγγέλης Ρίζος

Από | 2017-09-27T22:05:16+00:00 27/09/2017|Κατηγορίες: ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δικαιολογητικά Χορήγησης Αδειών Αγοράς, Κατοχής και Ανανέωσης Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου