1.- Αίτηση (για κάθε αιτούμενη άδεια)

2.- Προσκόμιση του όπλου στο Τμήμα Ασφάλειας (μόνο για τις άδειες κατοχής και τις ανανεώσεις κατοχής)

3.- Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο σε έντυπο της υπηρεσίας για κάθε αιτούμενη άδεια)

4.- Ιατρική Γνωμάτευση (μόνο για τις άδειες αγοράς και τις ανανεώσεις κατοχής)

5.- Τιμολόγιο αγοράς του όπλου ή υπεύθυνη δήλωση του πωλητή μαζί με την άδεια κατοχής του όπλου του, όταν αυτός είναι ιδιώτης (μόνο για τις άδειες κατοχής)

6.- Δύο πρόσφατες φωτογραφίες (μόνο για τις άδειες κατοχής και τις ανανεώσεις κατοχής και

7.- Παράβολο 3,00 € (για κάθε αιτούμενη άδεια) και 15,00 € για τις ληγμένες άδειες.

Βαγγέλης Ρίζος

Newsletter

Αν θέλετε να λαμβάνετε νέα του Συλλόγου , εγγραφείτε στην παρακάτω φόρμα συμπληρώνοντας το email σας!