Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΟΠΛΑ

Γράφει ο Βαγγέλης Ρίζος

— Σε ένα προηγούμενο σημείωμά μου, ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Κ.Σ. Λαμίας, σχολίαζα την ταλαιπωρία των κυνηγών – και των αστυνομικών υπαλλήλων – με την καθιέρωση ως δικαιολογητικού για τις άδειες αγοράς, κατοχής και ανανέωσης κατοχής κυνηγετικού όπλου του παραβόλου των 3,00 ΕΥΡΩ.- Ταλαιπωρία για τους κυνηγούς επειδή πηγαίνουν στα Κ.Ε.Π. να προμηθευτούν το παράβολο και στη συνέχεια στη τράπεζα να το πληρώσουν και για τους αστυνομικούς, για να δεσμεύσουν τα χρήματα υπέρ της αστυνομίας.

— Έχω τη γνώμη ότι για τέτοιες γραφειοκρατικές διαδικασίες μπορεί (και πρέπει) να βρεθεί τρόπος να εξαλειφθούν (ή να μειωθούν στο ελάχιστο). Είναι περιττές και «τρώνε» χρόνο τόσο στους κυνηγούς όσο και στους αστυνομικούς.

— Μια περιττή γραφειοκρατική διαδικασία, που θα μπορούσε να βελτιωθεί, είναι οι άδειες κατοχής κυνηγετικών όπλων.- Πολλοί από εμάς τους κυνηγούς, κατέχουμε δύο ή και περισσότερα όπλα και για κάθε όπλο η αστυνομία εκδίδει διαφορετική άδεια κατοχής.- Η πρόταση είναι ότι για όλα τα όπλα θα μπορούσε να εκδοθεί μια και μοναδική άδεια.- Η ισχύς για όλα τα όπλα θα είναι 10ετής, αρχομένης από την ημερομηνία του πιο πρόσφατα αποκτηθέντος όπλου.- Όταν ο ενδιαφερόμενος φέρνει τα δικαιολογητικά, για να ανανεώσει την άδεια κατοχής αυτού του όπλου, σημαίνει ότι είναι ικανός να κατέχει για μια 10ετία και τα υπόλοιπα.

— Αν η μία και μοναδική άδεια κατοχής κυνηγετικών όπλων δεν είναι εφικτή, τότε υπάρχει κι’ άλλη λύση για τη μείωση της γραφειοκρατίας.- Οι ανανεώσεις κατοχής είναι πάρα πολλές και «τρώνε» άσκοπα πολύ χρόνο από τις αστυνομικές υπηρεσίες.- Αντί για κάθε ανανέωση κατοχής, να συντάσσεται μια νέα άδεια και να συμπληρώνεται ένα «κατεβατό» με όλα τα στοιχεία του κατόχου και του όπλου, θα μπορούσε να σφραγίζεται στην παλιά άδεια η ένδειξη «η ισχύς της παρούσης παρατείνεται για μια 10ετία, ήτοι μέχρι την……….».- Με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση κατοχής του όπλου.