ΑΔΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ

//ΑΔΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ
(Νέα – πρόσθετη γραφειοκρατική διαδικασία)

Γράφει ο Βαγγέλης Ρίζος

Εκτός από τη μέχρι σήμερα συνήθη διαδικασία, που αναφέρεται λεπτομερώς στις σχετικές ιστοσελίδες του διαδικτύου ( και συνοπτικά στο τέλος αυτού του άρθρου), μια νέα διαδικασία (ταλαιπωρία) περιμένει αυτούς που θα θελήσουν να αγοράσουν ή να νομιμοποιήσουν το κυνηγετικό τους όπλο.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, η άδεια αγοράς, η άδεια κατοχής και η ανανέωση της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου χρειάζεται παράβολο 3,00€. Το καινούργιο είναι ότι το παράβολο δεν το χορηγεί το Τμήμα Ασφαλείας αλλά το προμηθεύεται ο ενδιαφερόμενος από τα Κ.Ε.Π., το πληρώνει σε κάποια τράπεζα και στη συνέχεια το προσκομίζει στο Τμήμα Ασφάλειας της περιοχής του μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Αυτή η νέα διαδικασία ταλαιπωρεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες που θέλουν να αγοράσουν ή να ανανεώσουν την άδεια κατοχής του όπλου τους, τους αναγκάζει να πηγαινοέρχονται από το Τμήμα Ασφάλειας στα Κ.Ε.Π. και στις Τράπεζες και επί πλέον φορτώνει με γραφειοκρατική δουλειά τις υπηρεσίες της Αστυνομίας για τη δέσμευση των χρημάτων.

Όσοι από τους συναδέλφους κυνηγούς θέλουν να αγοράσουν καινούργιο όπλο ή να ανανεώσουν την άδεια κατοχής του όπλου τους, πρέπει να προμηθευτούν παράβολο 3,00€ από τα Κ.Ε.Π. (άρθρο 11 του Ν. 2168/1993), να το πληρώσουν σε κάποια τράπεζα και στη συνέχεια μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά να το προσκομίσουν στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής τους, για την έκδοση της σχετικής άδειας.

Εν κατακλείδι για κάθε μια από τις άδειες αγοράς, άδειες κατοχής και τις ανανεώσεις κατοχής, χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο σε έντυπο της υπηρεσίας)
3. Ιατρική Γνωμάτευση (μόνο για τις άδειες αγοράς και τις ανανεώσεις κατοχής)
4. Τιμολόγιο αγοράς του όπλου ή υπεύθυνη δήλωση του πωλητή μαζί με την άδεια κατοχής του όπλου του, όταν αυτός είναι ιδιώτης (μόνο για τις άδειες κατοχής).
5. Δυο πρόσφατες φωτογραφίες (μόνο για τις άδειες κατοχής και τις ανανεώσεις κατοχής) και
6. Παράβολο 3,00€.

Από | 2016-04-07T11:16:33+00:00 07/04/2016|Κατηγορίες: ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΔΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ