ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΚΥΛΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ KENTAVROS. ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

20231025 ΑΠΟ ΚΣΕ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΟΣ ΣΕ ΚΕΝΤΑΥΡΟ