Σήμερα, 17/9/2022 είχαμε αναφορές κυνηγών για δηλητηριασμένα δολώματα στην περιοχή πάνω από τα μνήματα στη Γκιώνα, όπου και δηλητηριάστηκαν κυνηγετικοί σκύλοι.

Εφιστούμε την προσοχή σας στη συγκεκριμένη περιοχή.