Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λαμίας συνεχίζοντας άοκνα τις φιλοθηραματικές του δράσεις σχεδιάζει και εκτελεί αυτό το διάστημα επισκευή και τροποποίηση του Κλωβού Εξοικείωσης Θηραμάτων που διατηρεί στη Ροδωνιά Υπάτης. Με σεβασμό προς το περιβάλλον και την πανίδα του τόπου μας και με φιλότιμη προσπάθεια των μελών του Δ.Σ. & των θηροφυλάκων τοποθετείται ειδική περίφραξη ώστε να αποφεύγονται οι επιδρομές από αρπακτικά ζώα. Με αυτόν τον τρόπο τα φιλοξενούμενα ζώα προστατεύονται κατά την ευαίσθητη φάση της εξοικείωσής τους και όταν πραγματοποιείται η απελευθέρωσή τους είναι δυνατά και προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν τους φυσικούς εχθρούς τους.

Ευχαριστούμε πολύ όσους οικειοθελώς και ανιδιοτελώς συμμετέχουν σε αυτή τη δράση!

 

 

Το Δ.Σ.

του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαμίας