1. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
  2. Την αστυνομική ταυτότητα και φωτοαντίγραφο
  3. Το όπλο
  4. Την άδεια κατοχής
  5. Δύο πιστοποιητικά ιατρού: Ένα από παθολόγο ή νευρολόγο ή γενικής ιατρικής από το οποίο προκύπτει η απουσία οργανικών νοσημάτων και συνεπώς η σωματική ικανότητα και καταλληλότητα του ενδιαφερομένου να φέρει όπλο. Ένα από ψυχίατρο από το οποίο προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου. Ο γιατρός τοποθετεί το πιστοποιητικό σε σφραγισμένο φάκελο.
  6. Ηλεκτρονικό παράβολο 6025, ποσό 2,04€ (eparavolo: Υπουργείο Δημοσίας Τάξης/Ελληνική Αστυνομία> Όπλα)

(Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια, παράβολο 6193, ποσό 10,20€ (eparavolo: Υπουργείο Δημοσίας Τάξης/Ελληνική Αστυνομία> Άδειες (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.). Συμπληρώνετε το μεταβλητό ποσό)

Τηλέφωνο: 22310-56868