ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΗΡΑΣ (ΚΟ6)

 

  1. Την αστυνομική ταυτότητα και φωτοαντίγραφο
  2. Δύο πιστοποιητικά ιατρού: Ένα από παθολόγο ή νευρολόγο ή γενικής ιατρικής από το οποίο προκύπτει η απουσία οργανικών νοσημάτων και συνεπώς η σωματική ικανότητα και καταλληλότητα του ενδιαφερομένου να φέρει όπλο. Ένα από ψυχίατρο από το οποίο προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου. Ο γιατρός τοποθετεί το πιστοποιητικό σε σφραγισμένο φάκελο.
  3. Ηλεκτρονικό παράβολο 6025, ποσό 2,04€ (eparavolo: Υπουργείο Δημοσίας Τάξης/Ελληνική Αστυνομία> Όπλα)
  4. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Τηλέφωνο: 22310-56868