20201026 Ανακοίνωση- κύκλος επαφών για περιορισμούς μετακίνησης