ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Α ́ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Σταυροί προτίμησης μέχρι 8)

1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου
2. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
3. ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
5. ΛΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
6. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του Αντωνίου
7. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου
8. ΣΤΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου

 

Β ́ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(Σταυροί προτίμησης μέχρι 2)

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Χρήστου
2. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευθυμίου