ΛΑΜΙΑ, 24 Απριλίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λαμίας,  στο πλαίσιο των φιλοθηραματικών του δράσεων, πραγματοποίησε απελευθέρωση ορεινής πέρδικας Graeca Graeca σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο του Δασαρχείου Λαμίας. Η απελευθέρωση έγινε από τους θηροφύλακες και παρουσία του Υπεύθυνου Θήρας του Δασαρχείου Λαμίας και του Προέδρου του Συλλόγου.

Δείτε το Πρωτόκολλο Απελευθέρωσης πατώντας εδώ .