Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ’ΚΟΣΕ προσκαλεί όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης όπως προσέλθουν στις 5 Μαϊου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 9 π.μ. στο ξενοδοχείο «Αμαλία» Λεωφόρος Αμαλίας 10, Αθήνα και σε περίπτωση που η Γ.Σ. ματαιωθεί ελλείψει απαρτίας θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 12 Μαϊου 2019 την ίδια ώρα.

Δείτε: Γνωστοποίηση – Αίτηση υποψηφίων ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Δείτε: Απόσπασμα Καταστατικού ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ