ΓΕΜΙΣΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Σ.ΛΑΜΙΑΣ

//ΓΕΜΙΣΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Σ.ΛΑΜΙΑΣ

Την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, οι θηροφύλακες του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαμίας προχώρησαν, όπως και κάθε χρόνο, στον ανεφοδιασμό των δεξαμενών ύδατος που διατηρεί ο Σύλλογος σε άνυδρες περιοχές. Οι συνεχείς φιλοθηραματικές δραστηριότητες του Συλλόγου στόχο έχουν την ενίσχυση του θηραματικού πλούτου της περιοχής και τη διατήρηση και αποκατάσταση των βιοτόπων που αποτελεί τη φυσική κατοικία θηρεύσιμων και μη ειδών.

 

Από | 2018-07-23T18:30:44+00:00 23/06/2018|Κατηγορίες: ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΓΕΜΙΣΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Σ.ΛΑΜΙΑΣ