Στα πλαίσια της ημέρας του περιβάλλοντος του 2011 ο ΚΣ Λαμίας προέβει σε φιλοπεριβαλλοντική δραστηριότητα στο δήμο Στυλίδας.

Συγκεκριμένα με τα μέλη του και σε συνεργασία με το σύλλογο «Οξυγόνο» προέβει σε καθαρισμό της παραλίας αλλα και του βυθού της Αγίας Μαρίνας με δύτες.

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη από κυνηγούς με τις οικογένειές τους καθώς και φίλους αυτών.