Τον Οκτώβριο – Νοέμβριο του 2011 ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λαμίας για την βελτίωση βιοτόπων, σε συνεργασία με την Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας, παρέλαβε το τρακτέρ την συνομοσπονδίας και σε άνυδρες και άγονες περιοχές του τομέα ευθύνη του προέβει σε σπορά βίκου, βρώμης κριθαριού, σταριού κλπ. Με σκοπό την ανάπτυξη του ενδημικού θηράματος (λαγός , πέρδικα).