ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

//ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε.
ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2, 35100 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ.: 2231024641

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 137

ΛΑΜΙΑ, 22 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λαμίας ανακοινώνει ότι προκειμένου να ασφαλίσει τα 2.000 περίπου μέλη του, δέχεται σφραγισμένες προσφορές από 2 Ιουλίου μέχρι και 23 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο γραφείο του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαμίας, Πλατεία Ελευθερίας 2 ή στο Γραφείο του κ. Κουτσόβουλου Νικολάου, Πατρόκλου 10, 35100 Λαμία.
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει τους εξής κινδύνους με τα αντίστοιχα ποσά:

A. ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
α. Θάνατος ή σωματικές βλάβες μέχρι δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια δέκα Ευρώ (17.610,00)
β. Υλικές ζημιές μέχρι οκτώ χιλιάδες οκτακόσια πέντε Ευρώ (8.805,00)
γ. Ομαδικό ατύχημα κατά περίπτωση μέχρι εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε Ευρώ (146.735,00)
δ. Συνολική ευθύνη Εταιρείας μέχρι πεντακόσια ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα Ευρώ για κάθε Σύλλογο (586.940,00)

Β. ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
α. Θάνατος από ατύχημα μέχρι δέκα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα πέντε Ευρώ (14.675,00)
β. Μόνιμη ολική ανικανότητα μέχρι δέκα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα πέντε Ευρώ (14.675,00)
γ. Μερική μόνιμη ανικανότητα ποσοστό επί των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ (14.675,00)
δ. Στο ασφαλιστήριο να καθορίζεται ότι οι κυνηγοί μεταξύ τους θεωρούνται τρίτοι άσχετα αν καλύπτονται από προσωπικό ατύχημα.
ε. Το ασφαλιστήριο να καλύπτει και ηλικίες άνω των 65 ετών.

Κυνηγετικός Σύλλογος Λαμίας

Από | 2018-07-26T20:32:23+00:00 29/06/2018|Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ