Ανεμογεννήτριες – Αιολικά πάρκα

//Ανεμογεννήτριες – Αιολικά πάρκα

Απειλή νια την άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας

(γράφει ο Βαγγέλης Ρίζος)

Με έκπληξη και βαθιά ανησυχία διαπίστωσα ότι στον ημερήσιο τύπο έκαναν την εμφάνισή τους διαφημιστικές καταχωρήσεις , της κατασκευαστικής και επενδυτικής εταιρείας που ζητάει άδεια εγκατάστασης ανεμογεννητριών – αιολικών πάρκων στην κορυφογραμμή της Δυτ. Φθιώτιδας , παρά τις αρνητικές αποφάσεις που έλαβαν σχετικά το Ν.Σ. Φθιώτιδας και το Δ.Σ. Σπερχειάδας .-

Ως απλός πολίτης αυτού του τόπου και με δεδομένη την αγάπη μου για τη φύση και την άσκηση της νόμιμης κυνηγετικής δραστηριότητας, διαμαρτύρομαι και εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου , προς όλους εκείνους που προωθούν ή συμφωνούν με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, χωρίς ν’ αναλογίζονται τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα έχουν γενικά στο περιβάλλον και ειδικά στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής.

Επειδή η υπόψη περιοχή , από πλευράς τοπίου είναι ιδιαιτέρου κάλλους και απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, θεωρώ εγκληματική ενέργεια τη διάσπαση της ενότητάς της με τη διάνοιξη αμαξιτών δρόμων.- Πιστεύω ότι είναι καθήκον όλων ο σεβασμός και η προστασία του δάσους και θεωρώ δικαιολογημένη – τουλάχιστον σε μας τους κυνηγούς – την αγωνία για την υποβάθμιση των βιοτόπων, από την κατασκευή υποσταθμών , δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την αισθητική ρύπανση, και ηχητική όχληση που αναπόφευκτα θα δημιουργηθεί.

Κρίνω απαραίτητο, πριν από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών , να μελετηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στα ενδημικά και στα αποδημητικά θηράματα της περιοχής , τόσο από τις εκκριζώσεις – αποψιλώσεις που θα απαιτηθούν για τις εργασίες θεμελίωσης των ανεμογεννητριών , όσο και από τα υπόλοιπα έργα υποδομής που απαραίτητα θα χρειασθούν.- και

« Κυνηγώντας » την αναβάθμιση των βιοτόπων , την απρόσκοπτη αναπαραγωγή της άγριας ζωής και τη σωστή διαχείρησή της , και για να λείψει άπαξ και δια παντός η απειλή κακοποίησης του περιβάλλοντος, νομίζω ότι πρέπει να εκπονηθεί και εγκριθεί αρμόδια ειδικό χωροταξικό σχέδιο , που θα περιλαμβάνει την αυστηρή προστασία του οικοσυστήματος από επιδοτούμενες κερδοσκοπικές δραστηριότητες με καταστροφικές για το δάσος χρήσεις γης.

Από | 2016-09-20T11:47:29+00:00 04/03/2013|Κατηγορίες: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ|0 Σχόλια